Interests

VN

avatar

Trần Thị Ngọc Hoài

0
0
0
  • CEO- nguonhocbong.com - website cập nhật thông tin học bổng & hướng dẫn apply học bổng du học duy nhất tại Việt Nam
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy, hướng dẫn xin học bổng và định hướng học bổng du học
  • Cựu du học sinh tại Pháp và Anh
  • Từng làm việc tại Silicon valley - Mỹ
Trần Thị Ngọc Hoài
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Thị Ngọc Hoài

About
  • CEO- nguonhocbong.com - website cập nhật thông tin học bổng & hướng dẫn apply học bổng du học duy nhất tại Việt Nam
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy, hướng dẫn xin học bổng và định hướng học bổng du học
  • Cựu du học sinh tại Pháp và Anh
  • Từng làm việc tại Silicon valley - Mỹ
Top Courses

No Related Course