Interests

VN

avatar

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

3
4.5
6
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)
Courses: 3
Rating: 4.5
Followers: 6

Trần Thanh Tùng (Tùng Trần)

About
  • Sáng lập viên kiêm giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Rock 3T.
  • Gia sư môn Economics cho sinh viên Đại học Morehead State University, Kentucky, Mỹ.
  • Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại Thương.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...