Interests

VN

avatar

Trần Thanh Sơn

1
5
1
  • Giám đốc công ty TNHH Đầu tư phát triển thể thao SONVALENTINE
  • Founder và CEO hệ thống Phòng Giảm cân Sonvalentine
  • Admin trang web số 1 về Thể hình, giảm cân, dinh dưỡng tại Việt Nam www.webthehinh.com
  • Kinh nghiệm: 16 năm tập luyện và giảng dạy về Thể hình - Giảm cân – Dinh dưỡng. Là người tiên phong tạo trào lưu tập luyện thể hình và Fitness của Việt nam từ 2008 đến nay.
  • Huấn luyện viên Cấp 1 Quốc gia về Thể hình và Fitness
Trần Thanh Sơn
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Trần Thanh Sơn

About
  • Giám đốc công ty TNHH Đầu tư phát triển thể thao SONVALENTINE
  • Founder và CEO hệ thống Phòng Giảm cân Sonvalentine
  • Admin trang web số 1 về Thể hình, giảm cân, dinh dưỡng tại Việt Nam www.webthehinh.com
  • Kinh nghiệm: 16 năm tập luyện và giảng dạy về Thể hình - Giảm cân – Dinh dưỡng. Là người tiên phong tạo trào lưu tập luyện thể hình và Fitness của Việt nam từ 2008 đến nay.
  • Huấn luyện viên Cấp 1 Quốc gia về Thể hình và Fitness
Top Courses
Loading...