Interests

VN

avatar

Trần Quang Tuấn

1
2.7
0
 • Nickname trên các diễn đàn nhiếp ảnh: Banhmitrung
 • Vị trí hiện tại: Studio Manager của OnePercent Studio
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Bắt đầu chụp ảnh thương mại từ 2013
 • Photographer và Designer của ILA VietNam, VietnamWork.
 • Lead Photographer của Lazada
 • Hiện tại đang quản lý studio của OnePercent Studio, một studio chuyên về ảnh quảng cáo, thức ăn, sản phẩm và nội thất.
 • Những khách hàng đã từng cộng tác:
 • Golden Gate Group
 • Redsun Group
 • Hoang Yen Group
 • ILA
 • Co-opMart
 • Nguyễn Kim
 • Tường An
 • ACEcook
 • Gongcha...
 • Website tham khảo sản phẩm: www.motphantram.com
 • Website hướng dẫn nhiếp ảnh: www.banhmiphoto.com
Trần Quang Tuấn
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Trần Quang Tuấn

About
 • Nickname trên các diễn đàn nhiếp ảnh: Banhmitrung
 • Vị trí hiện tại: Studio Manager của OnePercent Studio
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Bắt đầu chụp ảnh thương mại từ 2013
 • Photographer và Designer của ILA VietNam, VietnamWork.
 • Lead Photographer của Lazada
 • Hiện tại đang quản lý studio của OnePercent Studio, một studio chuyên về ảnh quảng cáo, thức ăn, sản phẩm và nội thất.
 • Những khách hàng đã từng cộng tác:
 • Golden Gate Group
 • Redsun Group
 • Hoang Yen Group
 • ILA
 • Co-opMart
 • Nguyễn Kim
 • Tường An
 • ACEcook
 • Gongcha...
 • Website tham khảo sản phẩm: www.motphantram.com
 • Website hướng dẫn nhiếp ảnh: www.banhmiphoto.com
Top Courses
Loading...