Interests

VN

avatar

Trần Quang Nam

2
4
1
  • Hiện đang công tác tại trường Đại học Sư phạm - Khoa tiếng Anh.
  • Học vị thạc sĩ (Applied Linguistic).
  • Từng tham gia giảng dạy nhiều chương trình quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL và tiếng Anh giao tiếp. Thầy có đam mê nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và đã từng tham gia báo cáo tại hội thảo quốc tế TESOL tại Malaysia và Cambodia.
Trần Quang Nam
Courses: 2
Rating: 4
Followers: 1

Trần Quang Nam

About
  • Hiện đang công tác tại trường Đại học Sư phạm - Khoa tiếng Anh.
  • Học vị thạc sĩ (Applied Linguistic).
  • Từng tham gia giảng dạy nhiều chương trình quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL và tiếng Anh giao tiếp. Thầy có đam mê nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và đã từng tham gia báo cáo tại hội thảo quốc tế TESOL tại Malaysia và Cambodia.
Top Courses
Loading...
Loading...