Interests

VN

avatar

Trần Phương Vĩnh

1
2
0
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và từng tham gia nhiều dự án của cty CSC, một cty hàng đầu về lĩnh vực CNTT.
Trần Phương Vĩnh
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Trần Phương Vĩnh

About
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và từng tham gia nhiều dự án của cty CSC, một cty hàng đầu về lĩnh vực CNTT.
Top Courses
Loading...