Interests

VN

avatar

Trần Minh Nhân Chính

0
0
0
  • Chính đã tham gia các phần hùng biện trong các cuộc thi như: Thực hiện Ước mơ, Tôi - Khởi nghiệp, Tài năng MC,... và luôn luôn nhận được sự đánh giá cao về kỹ năng thuyết trình.
  • Chính đã chia sẻ cho hơn 200 học viên về kỹ năng nói trước công chúng và truyền cảm hứng cho hơn 400 bạn học sinh tại THPT Bảo Lộc trong buổi lễ tốt nghiệp.
  • Cách diễn giải đi từ tổng quát đến cụ thể để giúp học viên nắm bắt được cốt lõi, đến hiểu & vận dụng tất cả các nội dung trong khoá học
  • Là người đầu tiên chia sẻ về hệ thống thuyết trình bài bản & hiệu quả với 4 trụ cột và những kỹ thuật xoay quanh đó
Trần Minh Nhân Chính
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Minh Nhân Chính

About
  • Chính đã tham gia các phần hùng biện trong các cuộc thi như: Thực hiện Ước mơ, Tôi - Khởi nghiệp, Tài năng MC,... và luôn luôn nhận được sự đánh giá cao về kỹ năng thuyết trình.
  • Chính đã chia sẻ cho hơn 200 học viên về kỹ năng nói trước công chúng và truyền cảm hứng cho hơn 400 bạn học sinh tại THPT Bảo Lộc trong buổi lễ tốt nghiệp.
  • Cách diễn giải đi từ tổng quát đến cụ thể để giúp học viên nắm bắt được cốt lõi, đến hiểu & vận dụng tất cả các nội dung trong khoá học
  • Là người đầu tiên chia sẻ về hệ thống thuyết trình bài bản & hiệu quả với 4 trụ cột và những kỹ thuật xoay quanh đó
Top Courses

No Related Course