Danh mục
0
0
Trần Hoàng Thiện
Học viên: 7
Khóa học: 242

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp Kiến trúc sư chuyên ngành Kiến trúc Công trình tại Trường Đại Học Kiến trúc TP HCM.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo Rhinoceros - Grasshopper 3D hàng đầu tại Việt Nam.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Rhinoceros - Grasshopper 3D cho các công ty Thiết kế kiến trúc - nội thất trong và ngoài nước.

Tất cả khoá học