Interests

VN

avatar

Trần Gia Đào

1
3.5
0
  • 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước
  • Lãnh vực hoạt đông: Sale, Bảo Hiểm, Kinh doanh, Training ...
  • Ngành: trang trí nội thất, điện gia dụng, thực phẩm, thức uống..
  • Tập đoàn/ Công ty tiêu biểu: LiOA - Công ty Điện, thiết bị điện của Việt Nam; Taget - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ; Zocalo - Nhà nhập khẩu Đồ gỗ - Trang Trí Nội Thất của Mỹ; Manulife - Tập đoàn Bảo Hiểm Canada/Việt Nam
Trần Gia Đào
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Trần Gia Đào

About
  • 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước
  • Lãnh vực hoạt đông: Sale, Bảo Hiểm, Kinh doanh, Training ...
  • Ngành: trang trí nội thất, điện gia dụng, thực phẩm, thức uống..
  • Tập đoàn/ Công ty tiêu biểu: LiOA - Công ty Điện, thiết bị điện của Việt Nam; Taget - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ; Zocalo - Nhà nhập khẩu Đồ gỗ - Trang Trí Nội Thất của Mỹ; Manulife - Tập đoàn Bảo Hiểm Canada/Việt Nam
Top Courses
Loading...