Interests

VN

avatar

Trần Đức Long

2
4
0
 • Giảng viên: Trần Đức Long.
 • Bếp trưởng Carving - Hệ thống nhà hàng Thế Giới Hải Sản.
 • Thành viên Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt Nam.
 • Giảng viên cắt tỉa hội đầu bếp hoàng gia.
 • 5 năm kinh nghiệm cắt tỉa rau củ quả.
 • Giải nhì cuộc thi đầm sen tháng 5 năm 2017.
 • Huy chương đồng cắt tỉa Thai Fex tháng 2 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.
 • Huy chương vàng cắt tỉa rau củ quả Thai Fex tháng 6 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.
Trần Đức Long
Courses: 2
Rating: 4
Followers: 0

Trần Đức Long

About
 • Giảng viên: Trần Đức Long.
 • Bếp trưởng Carving - Hệ thống nhà hàng Thế Giới Hải Sản.
 • Thành viên Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt Nam.
 • Giảng viên cắt tỉa hội đầu bếp hoàng gia.
 • 5 năm kinh nghiệm cắt tỉa rau củ quả.
 • Giải nhì cuộc thi đầm sen tháng 5 năm 2017.
 • Huy chương đồng cắt tỉa Thai Fex tháng 2 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.
 • Huy chương vàng cắt tỉa rau củ quả Thai Fex tháng 6 năm 2017 thi ở Băng Cốc - Thái Lan.
Top Courses
Loading...
Loading...