Danh mục
0
0
Trần Đức Long
Học viên: 0
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Giảng viên: Trần Đức Long.
  • Bếp trưởng Carving - Hệ thống nhà hàng Thế Giới Hải Sản.
  • Thành viên Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt Nam.

Tất cả khoá học