Danh mục
0
0
Trần Diên Hiển
Học viên: 0
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • PGS.TS. Trần Diên Hiển.
  • Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Sác lơ – Praha- CH Séc.
  • Chứng chỉ The management of primary/elementary education do Philippine cấp năm 1997.

Tất cả khoá học