Interests

VN

avatar

Trần Đăng Khoa

0
0
0
  • Giảng viên Đại học Tài Chính Marketing.
  • Chuyên gia, phụ trách công tác đào tạo Công ty Thái Sơn.
  • Phó Giám Đốc Công ty Dịch Vụ XNK JP.
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành.
Trần Đăng Khoa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Đăng Khoa

About
  • Giảng viên Đại học Tài Chính Marketing.
  • Chuyên gia, phụ trách công tác đào tạo Công ty Thái Sơn.
  • Phó Giám Đốc Công ty Dịch Vụ XNK JP.
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong ngành.
Top Courses

No Related Course