Danh mục
0
0
Trần Đăng Khoa
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Đại học Tài Chính Marketing.
  • Chuyên gia, phụ trách công tác đào tạo Công ty Thái Sơn.
  • Phó Giám Đốc Công ty Dịch Vụ XNK JP.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan