Interests

VN

avatar

Tô Quang Phúc

0
0
0
  • Top 3 Việt Nam Microsoft Office World Champion, chứng chỉ Chuyên gia Excel (MOS) do Microsoft công nhận.
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm ứng dụng Excel để tăng hiệu suất công việc tại các Tập đoàn, công ty lớn.
  • Từng giữ các vị trí Giám đốc sản phẩm VTC Pay, VTC 365, Thành viên Ban cố vấn chiến lược – Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, CCO Domino Education.
Tô Quang Phúc
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tô Quang Phúc

About
  • Top 3 Việt Nam Microsoft Office World Champion, chứng chỉ Chuyên gia Excel (MOS) do Microsoft công nhận.
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm ứng dụng Excel để tăng hiệu suất công việc tại các Tập đoàn, công ty lớn.
  • Từng giữ các vị trí Giám đốc sản phẩm VTC Pay, VTC 365, Thành viên Ban cố vấn chiến lược – Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, CCO Domino Education.
Top Courses

No Related Course