Danh mục
0
0
Thủy Hoàng Dân
Học viên: 0
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giám đốc trung thể dục thể thao Dan Fitness.
  • Đang là giảng viên đào tạo và huấn luyện hàng trăm học viên ở mọi đối tượng và lứa tuổi trung tâm thể thao Dan Fitness.
  • Hơn 7 năm tham gia thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao.

Tất cả khoá học