Danh mục
0
0
ThS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Học vị Thạc sĩ Ngôn ngữ học, ĐH Sư phạm TP HCM năm 2013.
  • Giáo viên Ngữ Văn.
  • Giảng viên môn "Ngôn ngữ cho người dẫn chương trình" - lớp MC Sự Kiện Chuyên nghiệp - Trung tâm Saigon Training.

Tất cả khoá học