Danh mục
0
0
Ths. Nguyễn Hồng Sơn
Học viên: 12
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Đồng sáng lập công ty Nakitech.
  • Hợp tác giảng dạy tại STDIO.
  • Nghiên cứu tại khoa Công nghệ thông tin và truyền thông trường Đại học Cần Thơ.

Tất cả khoá học