Danh mục
0
0
Thầy Minh Tuệ
Học viên: 2
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Website: www.hocvienlyso.org
  • Với hơn 10 năm công tác trong việc giảng dạy. Hơn 5 năm nghiên cứu và dạy Tử vi, những phương pháp dạy luôn được cải tiến, làm cho bạn có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể.
  • Lý thuyết luôn đi kèm với thực hành giúp bạn tự tin hơn với những kiến thức đang học.