Danh mục
0
0
Thanh Kieu
Học viên: 0
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Founder Anh ngữ AMAR.
  • Sứ mệnh của cô là biến Tiếng anh thành ngôn ngữ thứ 2 của người Việt
  • Chuyên gia đào tạo Tiếng anh giao tiếp cho người đi làm.