Interests

VN

avatar

Thành Đô

1
2.7
1
  • CEO của trường INRADO - Trường đào tạo tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
  • Từng đầu tư các dự án Khu giải trí Relax Club, Cafe phố Wall Kỳ Anh Công ty INVEST ROI
  • Tư vấn đầu tư và bảo lãnh tín dụng INRADO chuyên bán, đầu tư Bất động sản Đặc biệt có kinh nghiệm trên 3 năm Quản lý, điều hành hệ thống chuyển tiền lớn nhất thế giới Westion union làm việc với giới Ngân hàng, tiệm vàng trên cả nước với doanh số hàng chục triệu đô la mỗi tháng.
Thành Đô
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 1

Thành Đô

About
  • CEO của trường INRADO - Trường đào tạo tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
  • Từng đầu tư các dự án Khu giải trí Relax Club, Cafe phố Wall Kỳ Anh Công ty INVEST ROI
  • Tư vấn đầu tư và bảo lãnh tín dụng INRADO chuyên bán, đầu tư Bất động sản Đặc biệt có kinh nghiệm trên 3 năm Quản lý, điều hành hệ thống chuyển tiền lớn nhất thế giới Westion union làm việc với giới Ngân hàng, tiệm vàng trên cả nước với doanh số hàng chục triệu đô la mỗi tháng.
Top Courses
Loading...