Interests

VN

avatar

Thái Lâm Toàn

0
0
0
  • TS. Thái Lâm Toàn hiện đang là một chuyên gia đào tạo - huấn luyện và là cố vấn chiến lược doanh nghiệp. Hoạt động tiêu biểu:
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế như tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh,...
  • Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin như lý thuyết thông tin, mạng máy tính,...
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với vai trò là nhà quản lý: quản lý kế toán giao dịch, huy động vốn tại ngân hàng Agribank.
Thái Lâm Toàn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thái Lâm Toàn

About
  • TS. Thái Lâm Toàn hiện đang là một chuyên gia đào tạo - huấn luyện và là cố vấn chiến lược doanh nghiệp. Hoạt động tiêu biểu:
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế như tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh,...
  • Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin như lý thuyết thông tin, mạng máy tính,...
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với vai trò là nhà quản lý: quản lý kế toán giao dịch, huy động vốn tại ngân hàng Agribank.
Top Courses

No Related Course