Danh mục
0
0
Thái Lâm Toàn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • TS. Thái Lâm Toàn hiện đang là một chuyên gia đào tạo - huấn luyện và là cố vấn chiến lược doanh nghiệp. Hoạt động tiêu biểu:
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế như tái cấu trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh,...
  • Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin như lý thuyết thông tin, mạng máy tính,...

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan