Interests

VN

avatar

Thái Hữu Linh

1
4.8
0
  • Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPTraining
  • Là giáo viên chính đào tạo tin học văn phòng và một số môn thiết kế đồ họa khác cho các sinh viên đại học và người đi làm tại công ty (kinh nghiệm giảng dạy được gần 5 năm)
  • Ngoài ra còn là chuyên viên thiết kế đồ họa và marketing cho một số công ty khác tại khu vực Hải Phòng
Thái Hữu Linh
Courses: 1
Rating: 4.8
Followers: 0

Thái Hữu Linh

About
  • Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPTraining
  • Là giáo viên chính đào tạo tin học văn phòng và một số môn thiết kế đồ họa khác cho các sinh viên đại học và người đi làm tại công ty (kinh nghiệm giảng dạy được gần 5 năm)
  • Ngoài ra còn là chuyên viên thiết kế đồ họa và marketing cho một số công ty khác tại khu vực Hải Phòng
Top Courses
Loading...