Danh mục
0
0
Th.S Nguyễn Thị Minh
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Tâm Lý Học
  • KINH NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:
  • Giảng dạy môn Tâm lý học đại cương và Tâm lý học quản lý cho các lớp cử nhân Hành chính hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm tại Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh;

Tất cả khoá học