Interests

VN

avatar

Th.S Lê Thị Hồng Nhung

3
5
3
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội với chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
 • Điều phối viên chuyên môn tại công ty cổ phần giáo dục ISMART.
 • Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội.
 • Cử nhân Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại ngữ Quân Sự.
 • Giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
 • Đào tạo thành công hàng ngàn học sinh, sinh viên, học viên nghe nói Tiếng Anh thành thạo.
Th.S Lê Thị Hồng Nhung
Courses: 3
Rating: 5
Followers: 3

Th.S Lê Thị Hồng Nhung

About
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội với chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
 • Điều phối viên chuyên môn tại công ty cổ phần giáo dục ISMART.
 • Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội.
 • Cử nhân Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại ngữ Quân Sự.
 • Giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
 • Đào tạo thành công hàng ngàn học sinh, sinh viên, học viên nghe nói Tiếng Anh thành thạo.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...