Danh mục
0
0
Tạ Minh Tân
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Tạ Minh Tân hiện đang là một giảng viên tiếng Anh và kỹ năng mềm, đồng thời đang làm về marketing tại OceanSoftVietnam.
  • Trên Facebook, Youtube (Tạ Minh Tân Speaker), thầy đã chia sẻ những trải nghiệm công việc thực tế và các kiến thức về tiếng Anh ứng dụng dưới dạng video và nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn học viên.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan