Interests

VN

avatar

Tạ Minh Tân

0
0
0
  • Tạ Minh Tân hiện đang là một giảng viên tiếng Anh và kỹ năng mềm, đồng thời đang làm về marketing tại OceanSoftVietnam.
  • Trên Facebook, Youtube (Tạ Minh Tân Speaker), thầy đã chia sẻ những trải nghiệm công việc thực tế và các kiến thức về tiếng Anh ứng dụng dưới dạng video và nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn học viên.
Tạ Minh Tân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tạ Minh Tân

About
  • Tạ Minh Tân hiện đang là một giảng viên tiếng Anh và kỹ năng mềm, đồng thời đang làm về marketing tại OceanSoftVietnam.
  • Trên Facebook, Youtube (Tạ Minh Tân Speaker), thầy đã chia sẻ những trải nghiệm công việc thực tế và các kiến thức về tiếng Anh ứng dụng dưới dạng video và nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn học viên.
Top Courses

No Related Course