Interests

VN

avatar

Steven Nhã

0
0
0
  • Từ nền tảng Marketing kết hợp đam mê kinh doanh online, Nhã đã tự tay xây dựng và thành công với những thị trường ngách.
  • Hơn 5 năm làm dịch vụ tư vấn và triển khai chiến dịch marketing. Với 4 năm làm kinh doanh online, nắm rõ các phương thức vận hành hệ thống, hậu cần... Bên cạnh đó Nhã đã tư vấn thành công các doanh nghiệp, và các nhóm Startup. Hiện tại, Nhã sở hữu 2 website SEO Top Google (thapbiaonline.com ; steven-drone.com) cùng các khóa học trực tuyến.
Steven Nhã
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Steven Nhã

About
  • Từ nền tảng Marketing kết hợp đam mê kinh doanh online, Nhã đã tự tay xây dựng và thành công với những thị trường ngách.
  • Hơn 5 năm làm dịch vụ tư vấn và triển khai chiến dịch marketing. Với 4 năm làm kinh doanh online, nắm rõ các phương thức vận hành hệ thống, hậu cần... Bên cạnh đó Nhã đã tư vấn thành công các doanh nghiệp, và các nhóm Startup. Hiện tại, Nhã sở hữu 2 website SEO Top Google (thapbiaonline.com ; steven-drone.com) cùng các khóa học trực tuyến.
Top Courses

No Related Course