Interests

VN

avatar

Rosie Nguyễn

1
0
0
  • Rosie Nguyễn là người viết sách, blogger về văn hóa và du lịch.
  • Tác giả sách hướng dẫn du lịch bụi "Ta ba lô trên đất Á", "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?".
  • Đã đi du lịch tự túc rất nhiều nước ở Châu Á - Thái Bình Dương như Nhật, Úc,...
Rosie Nguyễn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Rosie Nguyễn

About
  • Rosie Nguyễn là người viết sách, blogger về văn hóa và du lịch.
  • Tác giả sách hướng dẫn du lịch bụi "Ta ba lô trên đất Á", "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?".
  • Đã đi du lịch tự túc rất nhiều nước ở Châu Á - Thái Bình Dương như Nhật, Úc,...
Top Courses
Loading...