Danh mục
0
0
PhD. Nguyễn Thoa
Học viên: 0
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Phó trưởng bộ môn Tâm lý học - Giảng viên trường đại học Lao động Xã hội (ULSA2) Tp.Hồ Chí Minh.
  • Facebook: https://www.facebook.com/kim.thoa.33449; fanpage: https://www.facebook.com/kynangmempoyo/
  • Những kinh nghiệm giảng dạy:

Tất cả khoá học