Interests

VN

avatar

Phan Vĩnh Phúc

5
3.4
1
 • Giảng dạy truyền hình - truyền thông báo chí - quảng cáo.
 • Nguyên là giám đốc sản xuất chương trình tại công ty Cát Tiên Sa, giám đốc công ty CMS MULTIMEDIA, huấn luyện đào tạo tại rất nhiều trường đại học lớn.
 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngôn ngữ báo chí - truyền thông.
 • Tham gia sản xuất và điều hành những chương trình lớn trên VTV, HTV, THVL.
 • Trực tiếp điều hành các event của các nhãn hàng với những đối tác lớn và chuyên nghiệp.
 • Kinh nghiệm giảng dạy 10 năm.
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế 12 năm.
 • Giám đốc điều hành Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam
Phan Vĩnh Phúc
Courses: 5
Rating: 3.4
Followers: 1

Phan Vĩnh Phúc

About
 • Giảng dạy truyền hình - truyền thông báo chí - quảng cáo.
 • Nguyên là giám đốc sản xuất chương trình tại công ty Cát Tiên Sa, giám đốc công ty CMS MULTIMEDIA, huấn luyện đào tạo tại rất nhiều trường đại học lớn.
 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngôn ngữ báo chí - truyền thông.
 • Tham gia sản xuất và điều hành những chương trình lớn trên VTV, HTV, THVL.
 • Trực tiếp điều hành các event của các nhãn hàng với những đối tác lớn và chuyên nghiệp.
 • Kinh nghiệm giảng dạy 10 năm.
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế 12 năm.
 • Giám đốc điều hành Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...