Danh mục
0
0
Phan Vĩnh Phúc
Học viên: 38
Khóa học: 18

Kinh nghiệm

  • Giảng dạy truyền hình - truyền thông báo chí - quảng cáo.
  • Nguyên là giám đốc sản xuất chương trình tại công ty Cát Tiên Sa, giám đốc công ty CMS MULTIMEDIA, huấn luyện đào tạo tại rất nhiều trường đại học lớn.
  • Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngôn ngữ báo chí - truyền thông.

Tất cả khoá học