Danh mục
0
0
Phan Minh Nhựt
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Cử nhân khoa học .
  • Trải qua nhiều vị trí công việc như: Nhân viên kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh máy tính, Trưởng phòng kĩ thuật, Giám đốc dự án, Giám đốc điều hành nên có nhiều trải nghiệm tâm lý, trải nghiệm tư duy, trải nghiệm hành vi, trải nghiệm thành công/thất bại của các cấp độ công việc khác nhau.
  • Đã từng tham gia các khóa đào tạo về Management & Leadership có giá trị toàn cầu của 2 tổ chức sau:

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan