Interests

VN

avatar

Phan Kiều Trang

2
0
3
 • Founder và CEO của Elight Learning English
 • Gặp gỡ và làm việc với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ tại các nước Anh, Mỹ, Brazil, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc từ 2017-2019
 • Đặt chân tới 5 Châu lục trên thế giới (Mỹ, Brazil, Úc, Anh, Pháp, Phần Lan, Ai Cập, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia) hiểu về sự khác biệt trong văn hoá sinh sống, làm việc ở các đất nước khác nhau
 • Tham gia các buổi pitching bằng tiếng Anh tổ chức bởi nhiều tổ chức khác nhau tại Sillicon Valley, Mỹ
 • Sở hữu kênh Youtube Tiếng Anh tại Việt Nam đạt 1 triệu lượt theo dõi và học tập
 • Tác giả sách Tiếng Anh Cơ Bản
 • Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng người trưởng thành ( sinh viên, người đi làm) mất gốc tiếng Anh
Phan Kiều Trang
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 3

Phan Kiều Trang

About
 • Founder và CEO của Elight Learning English
 • Gặp gỡ và làm việc với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ tại các nước Anh, Mỹ, Brazil, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc từ 2017-2019
 • Đặt chân tới 5 Châu lục trên thế giới (Mỹ, Brazil, Úc, Anh, Pháp, Phần Lan, Ai Cập, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia) hiểu về sự khác biệt trong văn hoá sinh sống, làm việc ở các đất nước khác nhau
 • Tham gia các buổi pitching bằng tiếng Anh tổ chức bởi nhiều tổ chức khác nhau tại Sillicon Valley, Mỹ
 • Sở hữu kênh Youtube Tiếng Anh tại Việt Nam đạt 1 triệu lượt theo dõi và học tập
 • Tác giả sách Tiếng Anh Cơ Bản
 • Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng người trưởng thành ( sinh viên, người đi làm) mất gốc tiếng Anh
Top Courses

No Related Course