Danh mục
0
0
Phạm Vũ Định
Học viên: 0
Khóa học: 280

Kinh nghiệm

  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề chính trị tư tưởng.
  • Có hơn 1000 sinh viên thành đạt với những công việc liên quan đến chính trị, nhà nước.

Tất cả khoá học