Interests

VN

avatar

Phạm Vũ Định

2
0
0
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề chính trị tư tưởng.
  • Có hơn 1000 sinh viên thành đạt với những công việc liên quan đến chính trị, nhà nước.
Phạm Vũ Định
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Vũ Định

About
  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề chính trị tư tưởng.
  • Có hơn 1000 sinh viên thành đạt với những công việc liên quan đến chính trị, nhà nước.
Top Courses
Loading...
Loading...