Danh mục
0
0
Phạm Thương Thương
Học viên: 1
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm Tuấn Vũ Fitness.
  • Từng làm trợ lí chuyên viên huấn luyện viên thể hình tại trung tâm California Fitness & Yoga
  • Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tập luyện và giảng dạy về Gym.

Tất cả khoá học