Interests

VN

avatar

Phạm Thương Thương

2
5
0
  • Huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm Tuấn Vũ Fitness.
  • Từng làm trợ lí chuyên viên huấn luyện viên thể hình tại trung tâm California Fitness & Yoga
  • Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tập luyện và giảng dạy về Gym.
  • Huấn luyện chuyên nghiệp các phương pháp giảm cân và thay đổi hình thể.
  • Huấn luyện hơn 1000 học viên ở HN và TP.HCM.
Phạm Thương Thương
Courses: 2
Rating: 5
Followers: 0

Phạm Thương Thương

About
  • Huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm Tuấn Vũ Fitness.
  • Từng làm trợ lí chuyên viên huấn luyện viên thể hình tại trung tâm California Fitness & Yoga
  • Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tập luyện và giảng dạy về Gym.
  • Huấn luyện chuyên nghiệp các phương pháp giảm cân và thay đổi hình thể.
  • Huấn luyện hơn 1000 học viên ở HN và TP.HCM.
Top Courses
Loading...
Loading...