Danh mục
0
0
Phạm Thị Thùy Dung
Học viên: 2
Khóa học: 3736

Kinh nghiệm

  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.
  • Có kinh nghiệm phát triển thương hiệu cho hãng trang sức KJ Jewelry.

Tất cả khoá học