Danh mục
0
0
Phạm Thị Thùy Dung
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Brand Manager - Trang sức KJ
  • Nghiên cứu sinh- TNI Business School
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo

Tất cả khoá học