Interests

VN

avatar

Phạm Thị Thùy Dung

1
3.6
0
  • Brand Manager - Trang sức KJ
  • Nghiên cứu sinh- TNI Business School
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Phạm Thị Thùy Dung
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 0

Phạm Thị Thùy Dung

About
  • Brand Manager - Trang sức KJ
  • Nghiên cứu sinh- TNI Business School
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Top Courses
Loading...