Interests

VN

avatar

Phạm Thị Sâm

1
3.2
0
  • Co-founder - TNI Busness School
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng & chăm sóc khách hàng
  • Giảng viên - Marsal Academy
Phạm Thị Sâm
Courses: 1
Rating: 3.2
Followers: 0

Phạm Thị Sâm

About
  • Co-founder - TNI Busness School
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng & chăm sóc khách hàng
  • Giảng viên - Marsal Academy
Top Courses
Loading...