Danh mục
0
0
Phạm Thị Hải Yến
Học viên: 16
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Telepro.
  • Thạc sĩ Tâm lí.
  • Với hơn 10 năm nghiên cứu, đào tạo Bộ môn Phát triển kĩ năng, cô Phạm Thị Hải Yến đã và đang trở thành một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hiện nay tại Việt Nam.

Tất cả khoá học