Interests

VN

avatar

PHẠM THỊ ANH THƯ

2
3.4
1
  • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
  • Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống
PHẠM THỊ ANH THƯ
Courses: 2
Rating: 3.4
Followers: 1

PHẠM THỊ ANH THƯ

About
  • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
  • Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống
Top Courses
Loading...
Loading...