Danh mục
0
0
PHẠM THỊ ANH THƯ
Học viên: 2
Khóa học: 9

Kinh nghiệm

  • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt
  • Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang

Tất cả khoá học