Interests

VN

avatar

Phạm Thế Hùng

0
0
0
 • Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng là nhà đào tạo con người uy tín hàng đầu Việt Nam, giảng viên bậc 9/9 Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
 • Thầy đã tham gia giảng dạy trên 1.400 khóa đào tạo cho hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100 trường học từ Mầm non đến Đại học với nhiều chuyên đề đa dạng và chuyên sâu về Kỹ năng Mềm, Kỹ năng Quản lý lãnh đạo, Mỹ học, Văn hóa ứng xử, giao tiếp,...
 • Giám Đốc Chương trình Nghệ thuật Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Giám đốc Kinh doanh Công ty Du học Hàn Quốc HANA
 • Giám đốc Kinh doanh Công ty Du học Nhật Bản Hoàng Kim Việt
 • Chuyên gia Tư vấn Kỹ năng mềm với nhiều chuyên đề như Tư duy triệu phú, Học làm giàu, Nghệ thuật trong tình yêu và hôn nhân, Văn hóa doanh nghiệp - Đường tới thành công, Nghệ thuật và kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, MC, Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong công sở, Văn hóa ứng xử trong học đường, Hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm mẹ, làm vợ và Phong thủy ứng dụng, Kỹ năng và nghệ thuật bán hàng, Bí quyết trẻ lâu sống lâu, Tâm linh phong thủy trong gia đình...
 • Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng đã xuất bản 22 cuốn sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học và kỹ năng sống cùng với 8 đĩa DVD các bài thuyết trình. Trước khi bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy Thế Hùng đã học qua 4 chuyên ngành: Nhạc, Họa, Báo chí và Triết học và là hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ , Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Phạm Thế Hùng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thế Hùng

About
 • Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng là nhà đào tạo con người uy tín hàng đầu Việt Nam, giảng viên bậc 9/9 Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
 • Thầy đã tham gia giảng dạy trên 1.400 khóa đào tạo cho hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100 trường học từ Mầm non đến Đại học với nhiều chuyên đề đa dạng và chuyên sâu về Kỹ năng Mềm, Kỹ năng Quản lý lãnh đạo, Mỹ học, Văn hóa ứng xử, giao tiếp,...
 • Giám Đốc Chương trình Nghệ thuật Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Giám đốc Kinh doanh Công ty Du học Hàn Quốc HANA
 • Giám đốc Kinh doanh Công ty Du học Nhật Bản Hoàng Kim Việt
 • Chuyên gia Tư vấn Kỹ năng mềm với nhiều chuyên đề như Tư duy triệu phú, Học làm giàu, Nghệ thuật trong tình yêu và hôn nhân, Văn hóa doanh nghiệp - Đường tới thành công, Nghệ thuật và kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, MC, Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong công sở, Văn hóa ứng xử trong học đường, Hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm mẹ, làm vợ và Phong thủy ứng dụng, Kỹ năng và nghệ thuật bán hàng, Bí quyết trẻ lâu sống lâu, Tâm linh phong thủy trong gia đình...
 • Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng đã xuất bản 22 cuốn sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học và kỹ năng sống cùng với 8 đĩa DVD các bài thuyết trình. Trước khi bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy Thế Hùng đã học qua 4 chuyên ngành: Nhạc, Họa, Báo chí và Triết học và là hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ , Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Top Courses

No Related Course