Danh mục
0
0
Phạm Thế Hùng
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng là nhà đào tạo con người uy tín hàng đầu Việt Nam, giảng viên bậc 9/9 Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
  • Thầy đã tham gia giảng dạy trên 1.400 khóa đào tạo cho hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100 trường học từ Mầm non đến Đại học với nhiều chuyên đề đa dạng và chuyên sâu về Kỹ năng Mềm, Kỹ năng Quản lý lãnh đạo, Mỹ học, Văn hóa ứng xử, giao tiếp,...
  • Giám Đốc Chương trình Nghệ thuật Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan