Danh mục
0
0
Phạm Thanh Tùng
Học viên: 13
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm 6 năm đào tạo Revit.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Revit cho các công ty kiến trúc trong và ngoài nước.
  • Sáng lập trung tâm đồ họa (Revitcity.vn).

Tất cả khoá học