Danh mục
0
0
Phạm Quang Vinh
Học viên: 22
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Bằng cấp chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính
  • Kinh nghiệm làm việc: Giảng dạy tin học và Công tác liên tục trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin 21 năm
  • Thành tích:

Tất cả khoá học