Interests

VN

avatar

Phạm Quang Vinh

1
4.3
1
  • Bằng cấp chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính
  • Kinh nghiệm làm việc: Giảng dạy tin học và Công tác liên tục trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin 21 năm
  • Thành tích:
  • Năm 1998: Tham dự Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Toàn Quốc.
  • Năm 2015: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên về công tác Giảng dạy Công nghệ thông tin hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp.
Phạm Quang Vinh
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 1

Phạm Quang Vinh

About
  • Bằng cấp chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính
  • Kinh nghiệm làm việc: Giảng dạy tin học và Công tác liên tục trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin 21 năm
  • Thành tích:
  • Năm 1998: Tham dự Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Toàn Quốc.
  • Năm 2015: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên về công tác Giảng dạy Công nghệ thông tin hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp.
Top Courses
Loading...