Danh mục
0
0
Phạm Nguyên Tuấn
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Chủ nhiệm ESC "Easy Talk"
  • Giảng viên tiếng Anh cá nhân cho nhiều nhân sự làm việc trong các khối ngành khác nhau như Kĩ Thuật, Dịch Vụ, Thể Thao,...
  • Sales Engineer tại PhucLoc Trading company

Tất cả khoá học