Interests

VN

avatar

Phạm Nguyên Tuấn

1
4.5
0
  • Chủ nhiệm ESC "Easy Talk"
  • Giảng viên tiếng Anh cá nhân cho nhiều nhân sự làm việc trong các khối ngành khác nhau như Kĩ Thuật, Dịch Vụ, Thể Thao,...
  • Sales Engineer tại PhucLoc Trading company
  • Product Design Engineer tại Toshiba Industrial Product Asia
  • Material Development Engineer tại Fujikura Fiber Optics VietNam
Phạm Nguyên Tuấn
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 0

Phạm Nguyên Tuấn

About
  • Chủ nhiệm ESC "Easy Talk"
  • Giảng viên tiếng Anh cá nhân cho nhiều nhân sự làm việc trong các khối ngành khác nhau như Kĩ Thuật, Dịch Vụ, Thể Thao,...
  • Sales Engineer tại PhucLoc Trading company
  • Product Design Engineer tại Toshiba Industrial Product Asia
  • Material Development Engineer tại Fujikura Fiber Optics VietNam
Top Courses
Loading...