Danh mục
0
0
Phạm Hồng Long
Học viên: 2
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • CEO tại Trung tâm Ielts Izone
  • Cử nhân kinh tế thương mại, tốt nghiệp loại giỏi 2 chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán, Đại học Monash – Úc, Sunway campus.
  • Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.

Tất cả khoá học