Danh mục
0
0
PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Nguyên Giám đốc BV Tâm thần TW 2 (Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành - IPP
  • Trưởng khoa KHXH&NV - Trường Đại học Văn Hiến

Tất cả khoá học