Danh mục
0
0
Nguyễn Văn Huy
Học viên: 12
Khóa học: 25

Kinh nghiệm

  • Thầy Nguyễn Văn Huy (Vhuy)
  • Hiện thầy đang là kiến trúc sư đồng thời trên 10 năm học tập và nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật, đặc biệt là vẽ chân dung.
  • Là người đưa bộ môn này đào tạo online chi tiết đầu tiên tại Việt Nam.

Tất cả khoá học