Interests

VN

avatar

Nguyễn Văn Huy

2
5
0
 • Thầy Nguyễn Văn Huy (Vhuy)
 • Hiện thầy đang là kiến trúc sư đồng thời trên 10 năm học tập và nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật, đặc biệt là vẽ chân dung.
 • Là người đưa bộ môn này đào tạo online chi tiết đầu tiên tại Việt Nam.
 • Chắp cánh giúp ngàn học viên mọi lứa tuổi thông thạo vẽ chân dung từ bắt đầu không biết gì.
 • Thông tin liên hệ:
 • Điện thoại : 0982995822
 • Facebook cá nhân : facebook.com/vhuykts
 • Youtube : youtube.com/c/HọcVẽOnlineAZ123
Nguyễn Văn Huy
Courses: 2
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Văn Huy

About
 • Thầy Nguyễn Văn Huy (Vhuy)
 • Hiện thầy đang là kiến trúc sư đồng thời trên 10 năm học tập và nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật, đặc biệt là vẽ chân dung.
 • Là người đưa bộ môn này đào tạo online chi tiết đầu tiên tại Việt Nam.
 • Chắp cánh giúp ngàn học viên mọi lứa tuổi thông thạo vẽ chân dung từ bắt đầu không biết gì.
 • Thông tin liên hệ:
 • Điện thoại : 0982995822
 • Facebook cá nhân : facebook.com/vhuykts
 • Youtube : youtube.com/c/HọcVẽOnlineAZ123
Top Courses
Loading...
Loading...