Danh mục
0
0
Nguyễn Văn Hiệp
Học viên: 12
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Đã làm MMO: dropshipping và FBA kinh nghiệm hơn 3 năm
  • Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10 nghìn thành viên
  • Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này

Tất cả khoá học