Danh mục
0
0
Nguyễn Văn Bộ
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Kỹ Sư & Interior Design
  • CEO trung tâm Đồ Họa - Kiến Trúc - Xây Dựng Học Thực Tế CLC
  • Năm 2009 Được Bằng Khen của Bộ Giáo dục và đào tạo Về đề tài nghiên cứu khoa học

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan