Interests

VN

avatar

Nguyễn Tuấn Khanh

0
0
0
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai & đào tạo Digital marketing.
  • Trải qua vị trí marketing team leader tại các công ty: TOPICA (Giáo dục), WeFit (Fitness), Hải Phát Land (Bất động sản).
  • Có kinh nghiệm triển khai và đào tạo về digital marketing ở nước ngoài (Thái Lan).
Nguyễn Tuấn Khanh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Tuấn Khanh

About
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai & đào tạo Digital marketing.
  • Trải qua vị trí marketing team leader tại các công ty: TOPICA (Giáo dục), WeFit (Fitness), Hải Phát Land (Bất động sản).
  • Có kinh nghiệm triển khai và đào tạo về digital marketing ở nước ngoài (Thái Lan).
Top Courses

No Related Course