Danh mục
0
0
Nguyễn Tuấn Khanh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai & đào tạo Digital marketing.
  • Trải qua vị trí marketing team leader tại các công ty: TOPICA (Giáo dục), WeFit (Fitness), Hải Phát Land (Bất động sản).
  • Có kinh nghiệm triển khai và đào tạo về digital marketing ở nước ngoài (Thái Lan).

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan