Danh mục
0
0
Nguyễn Tuấn Anh
Học viên: 36
Khóa học: 5

Kinh nghiệm

  • Giảng Viên: NGUYỄN TUẤN ANH
  • Founder Nhập Hàng Trung Quốc 1688China.vn
  • Hơn 5 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng và kinh doanh với Trung Quốc

Tất cả khoá học