Interests

VN

avatar

Nguyễn Tuấn Anh

2
4.3
4
 • Giảng Viên: NGUYỄN TUẤN ANH
 • Founder Nhập Hàng Trung Quốc 1688China.vn
 • Hơn 5 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng và kinh doanh với Trung Quốc
 • Coaching Doanh nghiệp & Đào tạo Nguồn Hàng Trung Quốc
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc' - Dành Riêng Cho Người Không Biết Tiếng Trung
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Thiết Kế Website Trong 60 Phút' - Website Kéo Thả Không Cần Biết Code
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Mua hàng trên Pinduoduo' - Trang TMĐT rẻ nhất Trung Quốc
 • Các Khóa học Online trên Unica, Edumail, KTcity, Kyna với hơn 6000+ học viên đã tham gia và đang kinh doanh hàng Trung Quốc
Nguyễn Tuấn Anh
Courses: 2
Rating: 4.3
Followers: 4

Nguyễn Tuấn Anh

About
 • Giảng Viên: NGUYỄN TUẤN ANH
 • Founder Nhập Hàng Trung Quốc 1688China.vn
 • Hơn 5 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng và kinh doanh với Trung Quốc
 • Coaching Doanh nghiệp & Đào tạo Nguồn Hàng Trung Quốc
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc' - Dành Riêng Cho Người Không Biết Tiếng Trung
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Thiết Kế Website Trong 60 Phút' - Website Kéo Thả Không Cần Biết Code
 • Giảng viên đào tạo của khóa học: 'Mua hàng trên Pinduoduo' - Trang TMĐT rẻ nhất Trung Quốc
 • Các Khóa học Online trên Unica, Edumail, KTcity, Kyna với hơn 6000+ học viên đã tham gia và đang kinh doanh hàng Trung Quốc
Top Courses
Loading...
Loading...