Interests

VN

avatar

Nguyễn Trung Ngọc

1
4
0
 • Được xem là DJ đầu tiên tìm hiểu về DMC DJ tại Sài Gòn năm 1999
 • Ban giám khảo chính thức 3 mùa thi Việt Nam Pioneer Digital DJ Battle (2010 - 2012 - 2014)
 • Phó ban tổ chức, đại diện Ban giám khảo chương trình Việt Nam Pioneer & me 2013
 • Đại diện Việt nam, thành viên Ban giám khảo quốc tế 2 mùa Asia Championship Pioneer Digital DJ Battle 2012 (Bangkok) và 2014 (Manila)
 • Được xem là DJ đầu tiên thực hiện sản phẩm video riêng trên thiết bị fullset NEXUS của nhãn hàng Pioneer DJ tại Việt Nam năm 2013
 • DJ tại Việt Nam đầu tiên thực hiện sản phẩm demo Màn hình cảm ứng đa điểm chạm DJ - Emulator Touch Screen Duo View 46 inch
 • Thành viên ban cố vấn cho chương trình Bảng xếp hàng Budj 2015
 • * Những chương trình đã tham gia :
 • 1. Escape Party 2013 - 2014
 • 2. Future Now Music Festival 2014
 • 3. Fun Beach Festival 3 mùa 2015
 • * Đảm nhiệm vị trí stage manager team :
 • 1. Escape Feel the love 2014
 • 2. Future Now Music Festival 2014-2015
 • 3. Fun Beach Festival 2016
Nguyễn Trung Ngọc
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Trung Ngọc

About
 • Được xem là DJ đầu tiên tìm hiểu về DMC DJ tại Sài Gòn năm 1999
 • Ban giám khảo chính thức 3 mùa thi Việt Nam Pioneer Digital DJ Battle (2010 - 2012 - 2014)
 • Phó ban tổ chức, đại diện Ban giám khảo chương trình Việt Nam Pioneer & me 2013
 • Đại diện Việt nam, thành viên Ban giám khảo quốc tế 2 mùa Asia Championship Pioneer Digital DJ Battle 2012 (Bangkok) và 2014 (Manila)
 • Được xem là DJ đầu tiên thực hiện sản phẩm video riêng trên thiết bị fullset NEXUS của nhãn hàng Pioneer DJ tại Việt Nam năm 2013
 • DJ tại Việt Nam đầu tiên thực hiện sản phẩm demo Màn hình cảm ứng đa điểm chạm DJ - Emulator Touch Screen Duo View 46 inch
 • Thành viên ban cố vấn cho chương trình Bảng xếp hàng Budj 2015
 • * Những chương trình đã tham gia :
 • 1. Escape Party 2013 - 2014
 • 2. Future Now Music Festival 2014
 • 3. Fun Beach Festival 3 mùa 2015
 • * Đảm nhiệm vị trí stage manager team :
 • 1. Escape Feel the love 2014
 • 2. Future Now Music Festival 2014-2015
 • 3. Fun Beach Festival 2016
Top Courses
Loading...