Danh mục
0
0
Nguyễn Trung Ngọc
Học viên: 4
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Được xem là DJ đầu tiên tìm hiểu về DMC DJ tại Sài Gòn năm 1999
  • Ban giám khảo chính thức 3 mùa thi Việt Nam Pioneer Digital DJ Battle (2010 - 2012 - 2014)
  • Phó ban tổ chức, đại diện Ban giám khảo chương trình Việt Nam Pioneer & me 2013

Tất cả khoá học