Danh mục
0
0
Nguyễn Thu Hương (Hương Choé - Choé cooking)
Học viên: 9
Khóa học: 304

Kinh nghiệm

  • Nguyễn Thu Hương (Hương Choé - Choé cooking)
  • Kinh nghiệm trên 4 năm làm việc với lĩnh vực ẩm thực
  • Là food blogger được giải thưởng Influence Asia bình chọn trong top 15 người có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng trong lĩnh vực ẩm thực.

Tất cả khoá học